“Everything bounces everywhere
with almost no loss.”
Al Swanson


Echo
is een beeldende voorstelling van Post uit Hessdalen en het gitaarkwartet Zwerm. Met de eeuwenoude mythe van Echo als vertrekpunt, verweven zij hun eigen voorliefdes voor beeld en klank live op de scène. Samen gaan zij op zoek naar de resonanties, associaties en herinneringen die verscholen liggen in de plekken waar de gestrafte bosnimf Echo terechtkwam. Danseres Charlotte Goesaert gidst het publiek doorheen een zintuiglijke trip, waarin live gecreëerde videobeelden, onzichtbaar licht en ongrijpbare kleuren de hoofdrollen spelen. Samen wekken zij het decor als een groeiend lichaam tot leven, voortgedreven door de meeslepende klankwereld van de vier Zwerm-muzikanten.

Everything was forever, until it was no more

Hoe vindt een eeuwenoud Grieks verhaal haar weerklank vandaag? De hedendaagse Echo resoneert online op servers in Mons, South Carolina of de Stille Oceaan, in plaats van tussen majestueuze bergen en in diepe dalen. Onze tegenwoordige virtuele identiteit, die we onnadenkend online hebben gegooid, verbindt ons lot met dat van de gestrafte bosnimf: ook wij blijven willens nillens bestaan, opgeslagen als enen en nullen op één van de miljoenen servers ergens wereldwijd. Onze eigen digitale pitten zullen we nooit meer het zwijgen op kunnen leggen, het recente arrest van het Europese Hof van justitie over ‘het recht om vergeten te worden’ ten spijt. Echo bevraagt hoe we om moeten gaan met dit virtuele herinneren.

© Kurt Van der Elst & Stijn Grupping

Echo

2018