over PUH

In de vallei van Hessdalen, Noorwegen wordt sinds 1940 een onverklaarbaar lichtfenomeen waargenomen.


Tussen december 1981 en de zomer van 1984 piekte het aantal waarnemingen tot tussen 15 en 20 maal per week. Sindsdien zoekt een groep wetenschappers naar een verklaring voor dit raadselachtige lichtspektakel. Elke tot nu toe gevonden hypothese -van autolampen tot buitenaards leven- werd wegens onvoldoende bewijsgrond van tafel geveegd.

De vallei van Hessdalen telt nog slechts een honderdtal bewoners. Ooit was deze gemeenschap vier keer zo groot. Vandaag staan vele huizen leeg. In hun pogingen het mysterie te beschrijven geridiculiseerd, doet wie Hessdalen nu nog bewoont dat in alle stilte.

Post uit Hessdalen is een gezelschap voor eigenzinnig muziektheater. In samenwerking met andere artiesten, in een wisselend collectief verband, creëert het hybride podiumcreaties waarin verschillende artistieke disciplines – theater, video, beeldende kunst, circusperformance – samenkomen in een vernieuwende scènetaal. Muziek en soundscape spelen in elke creatie een centrale rol. Voor Post uit Hessdalen vormt de basale en directe kracht van (live) muziek op de scène een antipode voor haar visuele taal.

Post uit Hessdalen werd in augustus 2014 opgericht door cinematograaf en circusartiest Stijn Grupping en theatermaker Ine Van Baelen.  Samen vormen zij de artistieke kern, maar bij elke nieuwe creatie worden ook andere artiesten betrokken. In een wisselend tijdelijk samenwerkingsverband gaan zij op zoek naar een gemeenschappelijke taal die visueel, ruimtelijk en muzikaal is opgevat. Zo wordt gecreëerd samen met muzikant-componisten Frederik Meulyzer, Claron McFadden, Els Mondelaers, Berlinde Deman,  Zwerm, Thomas Smetryns, Hannes d’Hoine, Milan Warmoeskerken en Naomi Beeldens; met choreografen Ugo Dehaes en Karolien Verlinden en met danseres Charlotte Goesaert; met scenografen Lucas Van Haesbroeck en Reinout Hiel en met fotograaf Liesbet Grupping.

Post uit Hessdalen voert een langdurig artistiek onderzoek rond tijd, ruimte en onze virtuele toekomst. Het kleinste familiecircus ter wereld (2014) overwint het fysisch beperkte lichaam. Videoprojectie wordt ingezet waar het menselijke lichaam tekort schiet en stelt in staat om circuskunsten uit te voeren die de fysieke beheersing te boven gaan. Het immersieve Poolnacht (2015) bevraagt onze relatie met tijd en de natuur. Kan een virtueel landschap de behoefte aan vrije natuur inlossen in een verstedelijkte en overbevolkte denkbare toekomst? PAKMAN (2016) verbeeldt onze toekomstige arbeid. Het maakt een fysieke vertaling van hoe onder invloed van informatisering en e-commerce onze arbeid volkomen aan het veranderden is. ECHO (2018) gaat op zoek naar herinneringen die tegenwoordig online resoneren en in binaire codes opgeslagen liggen op servers in Mons, South Carolina en de Stille Oceaan. Met 15 419ft (2019) bouwt Post uit Hessdalen aan een wonderlijke muzikale installatie vanuit een fascinatie voor kijken in de verte, de antipode van het scherm waar we voortdurend naar spieden. In Man Strikes Back (2020) ontwikkelt zich vanuit de transhumane gedachte een choreografie tussen jongleur en vijf robots.

Liv Laveyne over Post uit Hessdalen in Circusmagazine#48 (9/2016):
“Het feit dat dit makersduo een inhoudelijk onderzoek voert over een langere termijn dan één voorstelling en dat koppelt aan diverse vormen en disciplines maakt hen net zo interessant. Van hun debuut ‘Het kleinste familiecircus ter wereld’ waarin ze videoprojectie inzetten om de fysieke grenzen van het circuslichaam in tijd en ruimte te overstijgen, tot de documentaire ‘Poolnacht’ waarin de zinderend grijze duisternis en een vertelstem je in een tijdloze trance brengen, of nu deze ‘PAKMAN’: radicaal verschillend in vorm en discipline, in inhoud delen ze eenzelfde zorg: hoe gaan we als mens om met het fenomeen tijd? Als virtueel, natuurlijk of economisch gegeven.”

Tuur Devens over Post uit Hessdalen op Theaterkrant.nl (4/2017):
“Post uit Hessdalen doet zijn naam alle eer aan. (…) Onverklaarbaar, fascinerend, ontglippend aan tijd en ruimte. Die impact lijken cineast en circusartiest Stijn Grupping en theatermaker en scenarist Ine Van Baelen ook te willen scheppen met hun hybride voorstellingen waarin allerlei kunstdisciplines gemengd worden.”

Voor elk project zoekt Post uit Hessdalen aansluiting bij organisaties waarmee er inhoudelijk of thematisch een verwantschap is. Zo werk(te) Post uit Hessdalen nauw samen met o.a. Muziektheater Transparant, Antwerpen Kunstenstad, Theater op de Markt, MiramirO, Oerol, C-TAKT, KAAP, LOD, wp Zimmer, Walpurgis, Zonzo Companie, De Grote Post, deSingel, hefpaleis, C-Mine en Tweetakt.

Van 2017 tot 2021 bewoont Post uit Hessdalen De Loods, een werk- en repetitieplek op het Antwerpse Eilandje, samen met andere gezelschappen en makers waaronder Tuning People, Watmarswas en TimeCircus.

Post uit Hessdalen wordt zakelijk ondersteund door Klein Verzet. De voorstellingen worden internationaal gespreid in samenwerking met Vincent Company en spelen onder meer in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Canada.

In de Raad van Bestuur zetelen
Yannick Bochem
Carlo Van Baelen
Arlette Van Overvelt


© PUH & Lucas Lenchant