over PUH

circus- en muziektheater

© PUH

Post uit Hessdalen (PUH) is het makersduo Stijn Grupping, cinematograaf en circusartiest, en Ine Van Baelen, regisseur. Ze maken hybride en fascinerende voorstellingen met een hoofdrol voor jongleren, muziek en soundscape. Met hun eigenzinnig circus en muziektheater verhouden ze zich tot fenomemen als tijd, ruimte en onze virtuele toekomst. Bijvoorbeeld door letterlijk aan de tijd te proberen ontsnappen; het ritme van de ratrace te verbeelden met bostballen of de dreiging van robots recht in de ogen te kijken, door deze mee op de scène te vragen. Voor elk project zoekt PUH verwantschap met andere artiesten. Samen smeden ze, met veel oog voor detail, uit techniek, muziek, beeld en circus een symbiotische voorstellingstaal.

Beste publiek,

elke voorstelling is een gesprek in twee richtingen. Met aan beide kanten: de zintuigen op scherp en de nieuwsgierigheid groot. Maar ook: de vragen netelig, de antwoorden gecompliceerd en de inlossing veranderlijk. Geschuifel bij het binnenkomen, gekuch, dan beelden, klanken, soms woorden en tot slot de stilte, die een veelomvattend antwoord is. Ook als we elkaar niet gevonden hebben, weet dan dat wij aandachtig geluisterd hebben en het morgen opnieuw proberen. En opnieuw.

Hoogachtend,

Ine & Stijn, Post uit Hessdalen

Liv Laveyne over Post uit Hessdalen in Circusmagazine#48 (9/2016):
“Het feit dat dit makersduo een inhoudelijk onderzoek voert over een langere termijn dan één voorstelling en dat koppelt aan diverse vormen en disciplines maakt hen net zo interessant. Van hun debuut ‘Het kleinste familiecircus ter wereld’ waarin ze videoprojectie inzetten om de fysieke grenzen van het circuslichaam in tijd en ruimte te overstijgen, tot de documentaire ‘Poolnacht’ waarin de zinderend grijze duisternis en een vertelstem je in een tijdloze trance brengen, of nu deze ‘PAKMAN’: radicaal verschillend in vorm en discipline, in inhoud delen ze eenzelfde zorg: hoe gaan we als mens om met het fenomeen tijd? Als virtueel, natuurlijk of economisch gegeven.”

Tuur Devens over Post uit Hessdalen op Theaterkrant.nl (4/2017):
“Post uit Hessdalen doet zijn naam alle eer aan. (…) Onverklaarbaar, fascinerend, ontglippend aan tijd en ruimte. Die impact lijken cineast en circusartiest Stijn Grupping en theatermaker en scenarist Ine Van Baelen ook te willen scheppen met hun hybride voorstellingen waarin allerlei kunstdisciplines gemengd worden.”

© Poolnacht, PUH

In de vallei van Hessdalen, Noorwegen wordt sinds 1940 een onverklaarbaar lichtfenomeen waargenomen.


Tussen december 1981 en de zomer van 1984 piekte het aantal waarnemingen tot tussen 15 en 20 maal per week. Sindsdien zoekt een groep wetenschappers naar een verklaring voor dit raadselachtige lichtspektakel. Elke tot nu toe gevonden hypothese -van autolampen tot buitenaards leven- werd wegens onvoldoende bewijsgrond van tafel geveegd.

De vallei van Hessdalen telt nog slechts een honderdtal bewoners. Ooit was deze gemeenschap vier keer zo groot. Vandaag staan vele huizen leeg. In hun pogingen het mysterie te beschrijven geridiculiseerd, doet wie Hessdalen nu nog bewoont dat in alle stilte.